شاید محال نیست!

Mon Journal Intime

Mon Journal Intime

شاید محال نیست!

اینکه مدام به سینه ات می کوبد، قلب نیست
ماهی کوچکی است که دارد نهنگ می شود.
ماهی کوچکی که طعم تنگ بلورین، آزارش می دهد
و بوی دریا هوایی اش کرده است...

(عرفان نظر آهاری)

بایگانی
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

رها هستم؛

اینجا پنجره ایست رو به دنیای درون من. جایی که بیش از آن که اتفاقات اهمیتی داشته باشند، من و حسم در آن رنگ می گیریم و جایی که از آن می توان به اتفاقات عادی زندگی که برای هر کداممان ممکن است اتفاق بیفتد، از زاویه ی چشم دیگری نگاه کرد و حس ها را تجربه کرد...

و لحظه ها را...

 

و خواهشم از تویی که مرا می خوانی این که

تا نیمه چرا ای دوست

لاجرعه مرا سرکش

من فلسفه ای دارم

یا خالی و یا لبریز...


تماس با من: raha.pharm@yahoo.com